De celtester

 

De celtester is een handig strookje dat je op de huid kunt leggen en waarmee je binnen een minuut zicht krijgt op je doorbloeding. Een goede doorbloeding is essentieel in de aanpak van cellulite. Als de doorbloeding plaatselijk of algeheel minder optimaal is, dan is de kans op cellulite groot. Ook als er aan de buitenkant nog geen cellulite zichtbaar is, maar het er wel zit te broeien, geeft de celtester aan dat de doorbloeding niet optimaal is. Als je je doorbloeding dan meteen aanpakt, voorkom je cellulite.

De celtester is telkens weer opnieuw te gebruiken zodat je van tijd tot tijd kunt opmeten of de doorbloeding verbetert. Het is namelijk een feit dat het resultaat van de aanpak van cellulite enige tijd op zich laat wachten. De celtester is dan een handige stimulans. Want al zie je aan de buitenkant nog niet zo veel verschil, de binnenkant (de doorbloeding) verbetert wel. Doorgaan dus met de behandeling! De celtester is niet los te bestellen. Hij wordt alleen geleverd bij het boek ‘Cellulite, daar kun je vanaf!’